Keabaikan pelaburan forex halal
Keabaikan pelaburan forex halalMajlis Fatwa Kebangsaan: Hukum Pelaburan Forex Suzardi Maulan 16 de fevereiro de 2012 Pelaburan forex yang apresentou o individuo da plataforma on-line adalah haram. Keputusan ini tela de um jogo de palavras-chave muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Ini kerana muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) por indiah individuo secara lani (forex de ponto individual) melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interesse, pensyaratan jual beli dalam pemberian hutang melalui alavancagem, qabd yang tidak jelas ketika Transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan dan spekulasi yang melibatkan perjudian. Tuan dapat membaca kenyataan Lanjut seperti berikut: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Isla Malasia Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 de fevereiro de 2012 telah membincangkan Hukum Perdagangan Pertukaran Matawang Em segundo lugar, Individu Secara Lani (Spot Spot Forex) Melalui Platfom Elektronik . Muzakarah e o nome de um membro da familia que se encontra em um grupo: Setelah mendengar taklimat dan penjelasan pakar daripada Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Isla (ISRA) serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) Lani (forex spot individual) melalui platfom elektronik adalah melibatkan item ribawi (iatu mata wang) dan dari sudut fiqhiyyah ia tertakluk di bawah hukum Baia al-Sarf yang peru dipatuhi syarat-syarat umum jual beli dan syarat khusus bagi Baia al-Sarf Seperti berikut: Syarat-syaratumum jual beli: Pihak yang berakad mestilah mempunyai kelayakan melakukan kontrak (Ahliyyah al-Taaqud) Harga belian hendaklah diketahui Serta, boleh, diserahkan, kepada, pembeli Sighah, akad, hendaklah, menunjukkan, keredhaan, kedua-dua p Ihak, tidak, ada unsur, penempohan, dan, sighah, ijab, dan, qabul, mestilah, bersepadanan, dan menepati, antara, satu, sama, lain dari sudut, ciri-ciri, dan kadarnya. Syarat-syarat khusus Baia al-Sarf: Berlaku taqabbudh (penyerahan) antara kedua-dua item yang terlibat dalam plataforma forex sebelum kedua-dua pihak yang menjalankan transaksi berpisah daripada majlis akad Jual beli matawang hendaklah dijalankan secara lani dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan dan Akad jual beli al-sarf mesti bebas daripada khiyar al-Syart. Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, Muzakarah juga menegaskan bahawa operasi perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) hendaklah bebes daripada sebarang unsur riba, elemen al-Salaf wa al-Bay (pemberian hutang dengan syarat dilakukan transaksi jual beli), unsur perjudian, gharar Yang berlebihan dan kezaliman atau eksploitasi. Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) oleh individu secara lani (forex de ponto individual) melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interesse, pensyaratan jual beli dalam pemberian hutang melalui alavancagem, Qabd yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan dan spekulasi yang melibatkan perjudian. Selain itu ianya juga tidak sah dari sisi undang-undang Kerajaan Malasia. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) por particulares, individualmente, forex), melalui platfom elektronik yang ada pada masa ini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak dan juga tidak sah dari sisi undang-undang negara . Selaras dengan itu, umat Islam adalah dilarang daripada melibatkan diri dalam perdagangan mata wang seumpama ini. Muzakarah juga menegaskan bahawa keputusan yang diputuskan ini tidak terpakai ke atas urus niaga pertukaran mata wang asing menerusi kaunter de pengurup wang berlesen dan urus niaga pertukaran mata wang asing yang dikendalikan oleh institusi-institusi kewangan yang dilesenkan di bawah undang undang Malasia. Laporan akhbar mengenai Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan: KOTA BHARU: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan semalam memutuskan umat islam haram menguananan sistem perniagaan pertukaran wang asing. Pengerusi Jawatankuasanya, Tan Sri Dr. Abdul Shukor Husin, berkata ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui pertukaran wang asing seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Hasil kajian jawatankuasa ini, kita dapati perniagaan pertukaran wang asing membabitkan spekulasi mata wang dan ini bercanggah dan berlawanan dengan hukum Islam. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Categoria da loja: Fatwa Kebangsaan Ke-98 di sini. Abdul Shukor berkata banyak isu yang meragukan menguan perniagaan pertukaran asing, olh itu umat islam tidak perlu menceburkan diri, tambaan pula kegiatan itu membabit penggunaan internet di kalangan individuo, yang menyebabkan untung rugi tidak menentu. Lain-lain jenis perniagaan pertukaran wang asing, seperti melangai pengurup wang atau dari banco ke banco dibenarkan, kerana ia tidak menimbulkan spekulasi mata wang atau untung rugi yang tidak menentu, katanya. Beliau berkata, keputusan lain yang turut dicapai dalam mesyuarat itu ialah mengharuskan umat Islao membuat pelaburan atau membuat simpanan melalui Skim Sijil Simpanan Premium (SSPM) yang dikendalikan Banco Simpanan Nasional (BSN). Katanya keputusan itu desenho selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya melalui taklimat yang desabilitado oleh pihak painel syariah Banco Negara pada muzakarah itu. BERNAMAMuslimKaya. blogspot kembali lagi dengan artikel terbaru berkenaan Hukum FOREX iaitu Foreign Exchange (Tukaran Matawang Asing). Ramai di antara kita yang pernah mendengar daripada kawan2, atau sahabat2 mengenai keuntungan mudah yang boleh diperolehi melalui FOREX. Tetapi tidak pernahkan sahabat-sahabat semua terfikir akan hukum FOREX di sisi Islam. Memang masyuk bila tengok duit masuk melimpah ruah dalam akaun kita, tapi sahabat-sahabat semua kena ingat, duit itu nanti akan dipersoalkan di akhirat kelak dari mana asal-usulnya dan adakah halal atau haram. Ingat, duit yang haram apabila kita gunakan atau makan maka akan menjadi darah daging kita dan setiap daging yang haram dalam tubuh badan kita akan dibakar oleh api neraka. Oleh itu tidak rugi kalau kita meluangkan sedikit masa kita untuk mengkaji sesuatu pelaburan itu samada halal atau haram, kerana ini akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. ) Jadi apakah dia hukum FOREX. Adakah urusniaga FOREX halal atau haram. InsyaAllah di bawah ini ada jawapannya. Alhamdulillah, Allah telah mempermudahkan kita untuk mengkaji persoalan kewangan Islam pada hari ini, kerana telah ramai ustaz-ustaz yang pakar dalam kedua-dua bidang iaitu kewangan dan juga ilmu Syariah Islam. Di Bawah ini adalah sebuah artikel berkenaan dengan Hukum FOREX hasil karangan Ust. Zaharudin yang juga bertugas sebagai Painel Syariah RHB Bank. Semoga kita dapat melapangkan dada kita dan cuba untuk menghadamkan setiap penilaian hukum halal dan haram FOREX dari segi syarak. ) Hukum Pelaburan FOREX Swiss Cash Mutual Fund. Pandangan Shariah Oleh. Ust Hj Zaharuddin Hj Abd Rahman Terlalu ramai yang menghantar pesanan ringkas 8216sms8217, email, telefon dan bertanya kepada saya berkenaan Pelaburan Swiss Mutual Fund atau swiss cash atau yang sepertinya, sehingga memaksa saya memperuntukan sedikit waktu saya bagi menulis jawapan ringkas ini. Saya sedar sebenarnya amat sukar bagi meringkas jawapan kerana setiap penerangan hanya akan mampu difahami sekiranya e pembaca mempunyai asas Shariah dan instrumento kewangan moden yang memuaskan. Saya telah menyemak plano de investimento bagi pelaburan fundo mutuo suico dan mendapati bahawa ia adalah sebuah pelaburan beroreintasikan sistema konvensional dan Riba yang terlarang. Ia amat nyata apabila tiada satu chatice maklumat di dalam web tersebut yang memberitahu bahawa pelaburannya ditadbir urus menurut kehendak Shariah, tiada juga disebut nama-nama penasihat Shariah. Sebagaimana diketahui oleh korporat dan umum Syarikat, Badan pelaburan dan pengurus kewangan de Barat sentiasa bersifat profissional dalam iklannya bagi menonjolkan apa jua jenis dan kelebihan yang ada pada mereka. Justeru, jika mereka mengurus secara Islam, sudah pasti mereka akan menghebahkan dengan jelas bahawa mereka adalah sebuah syarikat pelaburan yang menurut prinsip-prinsip Shariah, di samping itu, suatu kemestian bagi sesebuah syarikat pelaburan untuk menyiarkan nama-nama painel penasihat Shariahnya bagi menarik keyakinan orang Ramai. Bagaimanapun, jika di lihat di dalam web pelaburan swiss ini, tiada satu pun yang menonjolkan imej ini, malah apa yang saya perolehi menunjukkan ia amat bertentangan dengan ciri-ciri pelaburan Islam samada dari sudut penggunaan 8216terminologi8217 pelaburannya, mahupun bentuk cara ia menjana keuntungan. Lebih jelas dari itu, jika pembaca meninjau kepada ruangan 8220Perguntas frequentes8221 (FAQ) yang terdapat di dalam web meramente juga tiada satu perkataan dan soalan chatice yang berkaitan tentang keislaman produk mereka ini. Semua ini, tanpa perlu mengkaji dengan lebih dalam pun sudah mampu diketahui akan tidak menepati Shariahnya pelaburan mereka ini. Adapun, jika pembaca inginkan penjelasan lebih terperinci akan cara yang digunakan oleh pelaburan Suica, saya kira ia amat jelas. Sebagai sebuah syarikat pelaburan bresaskan konvensional dan riba yang sentiasa mempromosi keuntungan yang luar biasa sebagai satu-satunya alat penarik. Pelaburan yang dilakukan pastinya menggunakan instrumen-intstrumen yang terlibat dengan riba, gharar dan perjudian, tanpa sebarang pertimbangan. Antara instrumen yang digunakan adalah (i terkandung samada tersirat dan tersurat di dalam 8216investment plan8217 nya yang di paparkan di halaman webnya iaitu swisscash. bizWebsffsip. aspx) sebagaimana berikut: - a) Hedging (Lindung Risiko Perubahan Nilai matawang): Ia biasanya digunakan oleh industri Importar eksport yang melibatkan penggunaan matawang yang berbeza. Ia digunakan bagi memastikan perubahan nilai matawang tidak memberi kesan amat buruk kepada pembeli jika nilai yang yang dguna (cth ringgit) jatuh teruk. Yang mana jika ini berlaku, pihak pembeli terpaksa menanggung kos berkali ganda. Justeru, salah satu cara yang biasa digunakan adalah 8216hedging8217. Instrumento 8216edging8217 ini juga boleh digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan spekulasi matawang. Menurut Fatwa por ulama Shariah antarabangsa, 8216edging8217 hanya dibenarkan bagi tujuan pertama di atas (aiitu untuk melindungi penjual dan pembelian asset sebenar dari risiko perubahan nilai matawang sahaja). Ia adalah salah satu resolusi Persidangan Kewangan Perbankan Islam Al-Barakah bernombor 627 dari persidangannya yang keenam tarikh 2-6 Mac 1990 bertempat di Argelia. Adalah amat jelas, 8216edging8217 merupakan salah satu instrumento yang diguna oleh pelaburan swiss ini bagi mendapatkan keuntungan. Secara terang-terang boleh kita simpulkan, pelaburan ini pasti akan terlibat dengan elemen perjudian, spekulasi berlebihan yang bersifat judi serta tidak menurut bentuk yang diterima por Shariah, iaitu hanya untuk tujuan menghalang risiko dan bukannya mencari keuntungan. B) Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Perdagangan Mata wang Asing Ia merupakan suatu jenis perdagangantransaksi yang memperdagangkan matawang suatu negara terhadap matawang negara lainnya yang melibatkan passando-passando matawang utama di dunia selama 24 jam secara berterusan. Benar, memang FOREX matawang adalah diharuskan, tetapi keharusannya tertakluk kepada sejauh mana ia menurut garis panduan yang dikeluarkan dari hadith Nabi yang sohih. Iaitu: - Dalam menukar wang dengan wang, Nabi telah menyebut garis panduan yang mesti dipatuhi iaitu. Ditukar (serah dan terima) dalam waktu yang sama ia disebut dalam hadis sebagai yadan bi yadin. Dalam bahasa Inggerisnya adalah sobre a base do local. Ia datang dari hadis: 8217. . . . . . 1611. . 1611. Ertina. Emas dengan Emas (ditukar atau diniagakan). Perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam mestilah sama timbangan dan sukatannya, dan ditukar secara terus (pada satu masa) dan sekiranya berlainan jenis, maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai8221 (Riwayat Muslim, no 4039 nao Hadith 119). Untuk makluman. FOREX dalam matawang yang diuruskan oleh konvensional tidak menjaga syarat ini maka ini menjadi Riba Nasiah. Ini kerana kebanyakan FOREX yang dijalankan oleh institusi Konvalsional adalah 8216Forward FOREX8217 atau Forex yang menggunakan 8216Value forward8217 (nilai masa hadapan) yang mempunyai tergolong dalam Riba Nasiah. Forex yang menggunakan nilai 8216Forward8217 ini sememangnya diketahui mampu menghasilkan untung yang lebih berbanding spot dalam kebanyakan keadaan jika tepat penggunaannya. Mestilah terdapat serah terima atau disebut 8220qabadh8221 dalam Islam secara benar 8220hakiki8221 atau 8220hukmi8221 pada waktu yang sama. Masalah dalam implementasi FOREX adala bertangguh dalam penyerahan dari kedua-dua pihak. Tatkala itu aqad menjadi batal (Radd al-Muhtar ala ad-durr, 4531). Untuk makluman. FOREX yang diuruskan oleh konvensional juga tidak menjaga syarat ini lalu ia batal dan termasuk dalam bab menjual sesuatu sebelum memilikinya yang di haramkan oleh Nabi SAW. Selain itu, FOREX juga amat terdedah kepada unsur spekulasi berlebihan yang boleh menyebabkan ia termasuk dalam katergori perjudian. Walaubagaimanapun, tidak di nafikan unsur ini agak sukar untuk di tetapkan kadarnya. Tidak saya nafikan, bahawa terdapat sesetengah Banco-banco Islam juga ada yang melakukan forex ini setelah mendapatkan kelulusan Majlis Penasihat Shariah mereka, kebanyakan mereka melakukan FOREX jenis SPOT dan bukannya jenis 8216Forward8217 apa yang pasti, sudah tentu majlis Shariah telah meletakkan beberapa syarat dan bukannya secara Bebas begitu sahaja. Berkenaan pelaburan swiss yang diuruskan oleh badan Konvensional, maka sudah tentu ia tidak meletakkan sebarang perhatian kepada syarat-syarat yang di tentukan Shariah. Pemain-pemain forex kelihatan bersungguh cuba mempertahankan keharusannya, pelbagai fatwa di momokkan kepada saya, fatwa dari Jabatan Mufti Perak, fatwa seorang penasihat Shariah sebuah bank Islam is-Islam. Hakikatnya, semua fatwa keharusan adalah tertakluk kepada syarat di atas dan bukannya secara mutlak. Secara mudah, bagi saya anda perlu memastikan siapa yang menguruskan transaksi 8216permainan8217 forex anda, adakah sebuah institusi kewangan Islam atau konvensional Jika institusi kewangan Islamismo, penasihat Shariah akan menanggung tanggungjawab, justeru, ia adalah harus bagi orang awam selagi penasihat Shariah ini mengatakannya harus. Bagaimanapun dalam hal pelaburan suico yang menggunakan FOREX sebagai instrumennya ini, ia sudah ternyata sebagai sebuah institusi kewangan konvensional dan kapitalis. Sesebuah institusi kewangan konvensional sudah pasti akan menggunakan instrumento forex tanpa sebarang ikatan syarat yang ditetapkan Shariah di atas. Tanpa syarat itu, transaksi antara matawang dengan matawang secara tangguh akan menghasilkan 8216Riba an-Nasiah8217 yang diharamkan secara sepakat oleh seluruh Ulama Islam. Ia juga adalah keputusan Painel Penasihat Shariah dunia yang bernaung di bawah nama Organizacao de auditoria contabil para instituicoes islamicas (AAOIFI). Antara panel penasihat Shariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani, Prof. Dr. Syeikh Wahbah Zuhayli, Prof. Dr. Syeikh Siddiq Dharir, Syeikh Abdullah al-Mani8217, Dr. Abd Sattar Abu Ghuddah, Syeikh Dr. Nazih Hammad, Syeikh Dr. Hussain Hamid Hassan, Syeikh Nizam Yaquby, Dr. Mohd Daud Bakar, Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad, Syeikh Dr. Ajil Nashmi dan ramai lagi c) SWAP: Ia adalah satu perjanjian atau kontrak di antara dua pihak bagi pertukaran bertempoh bagi sesuatu asset kewangan Yang khusus, material de ativos atau kadar faedah. Dalam beberapa kes jualan komoditi atau jualan matawang secara tangguh, ia dibuat tanpa sebarang pertukaran sebenar. (AAOIFI Shariah Standard, hlm 358) Hukumnya menurut Fatwa kumpulan Ulama Fiqh Antarabngsa yang pakar dalam hal kewangan Isla. Haram kerana contractnya melibatkan pertukaran matawang secara bertangguh, ia adalah riba nasiah. Di sebutkan di dalam keputusan Penasihat Shariah AAOIFI: - 8220 SWAPS nao sao permitidos nas formas em que sao praticados na troca de commodities8221 (AAOIFI Shariah Standard, hlm 358) d) Opcoes: takrifnya adalah. Satu kontrak yang mana hak diberikan (tetapi tidak menjadi kewajiban) untuk membeli atau menjual sesuatu item yang dipersetujui (samada dalam bentuk saham, komoditi, matawang, indeks dan hutang) pada harga yang ditentukan. Tiada kewajiban bagi penempah untuk memenuhi tuntutan kontrak bagi yang membeli item yang ditempah, tetapi penjual hak item itu, wajib memenuhi tuntutan kontrak. ) (AAOIFI Shariah Standard, hlm 356). Saya tahu takrifnya memeningkan pembaca, tetapi ia memang sukar untuk diterangkan menggunakan ayat-ayat ringkas tanpa contoh panjang lebar. Secara kesimpulan, ia juga instrumen konvensional yang diharamkan kerana ia bercanggah dengan beberapa konsep dan panduan Shariah iaitu: - Menjual sesuatu sebelum memilikinya secara benar. Ia diharamkan berdasarkan Hadis. Jangan kamu membeli ikan dalam ar, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baiqqi e Ibnu Masud) Unsur 8216Gharar Fahish8217 (ketidak tentuan) dan perjudian yang besar. Ia timbul kerana si pembeli berhasrat untuk membeli sesuatu asset pada satu harga ditetapkan cth RM 100, dengan ramalan bahawa harga ativos itu akan naik pada masa hadapan kepada RM 200. Untuk itu, si pembeli akan membyaar bayaran pendahuluan RM 10, tetapi si pembeli mempunyai hak Untuk membatalkan pembeliannya jika didapati bahawa harga ramalannya tidak tercapai. Ia juga terlibat dalam jual beli pada masa hadapan (adiante) yang tidak sah menurut syara. Ia adalah Riba, jika item yang dijual beli adalah hutang dan matawang. Ia juga bertentangan dengan syarat serah terima atau disebut 8220qabadh8221 dalam Islam secara benar 8220hakiki8221 atau 8220hukmi8221 pada waktu yang sama. Tatkala itu aqad menjadi batal (Radd al-Muhtar ala ad-durr, 4531). Hukum Opcoes de sebutkan oleh majlis Penasihat Shariah AAOIFI 8220 As opcoes nao sao permitidas nem em relacao a sua formacao nao trading8221 (Shariah Standard, hlm 357) e) Futures Menurut A enciclopedia de Britanicca, futures adalah: - 8220 Satu kontrak komersial yang dibuat bagi melakukan Pembelian atau jualan satu asset dalam satu kuantiti yang khusus dan pada tarikh akan datang yang khusus8221 (Britannica Encyclopedia, 1988, 565) Ia dibenarkan oleh Shariah dengan syarat kontrak komersial yang dibuat itu hanya janji dari satu belah pihak 8220 promessa unilateral de um lado8221. Jika syarat ini tidak dipatuhi maka kontrak itu tidak sah menurut Shariah kerana: - Ia dianggap aqad kontrak jual beli pada masa akan datang. Untuk pengetahuan pembaca, Islam tidak membenarkan aqad jual beli di meterai hari ini bagi transaksi pada masa akan datang ia tidak sah menurut Shariah. Ia menjadi semakin ketara tidak sah apabila kedua-dua pihak tidak menyerahkan apa-apa, samada asset ataupun bayarannya. (8216Aqd al-Bai8217, Syeikh Mustafa Az-Zarqa, hlm 36) Ianya tidak boleh sama sekali dilakukan antara matawang kerana ia akan menjadi Riba an-Nasiah (riba sebab bertangguh serah-terima). Tetapi inilah salah satu cara yang terbaik bagi pihak konvensional bagi mendapatkan untung. Ia akan tergolong dalam jualan hutang dengan hutang 8220 Bai8217 ad-Dayn bi ad-Dayn8221 yang di haramkan por Nabi SAW kerana faktor 8216gharar8217 atau ketidak tentuan yang amat tinggi. 1613 Sebuah hadith yang lemah menyebut. 8220 Nabi SAW melarang dari menjual secara hutang dengan hutang8221 (Riwayat Ad-Dar Qutni, al-Hakim dan Al-Hakim mengatakannya sohih menurut syarat Bukhari dan Muslim). Bagaimanapun menurut Syeikh Prof Dr Muhydin Qurra Ali Dhaghi, pengharaman jual beli hutang dengan hutang adalah diharamkan melalui dalil Ijma8217. (Dalil ijma ini boleh dirujuk di dalam Naylul Awtar 5177). Pengharamannya juga telah di putuskan di dalam resolusi persidangan ke-16, Persidangan Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pada 5-10 12002. Apabila transaksi 8216futures8217 ini dilakukan oleh Sebuah Institusi Kewangan Konvensional, sudah tentu ia tidak akan menjaga displin Islam di atas, kerana itu ianya di Haramkan. Malah unsur perjudian dan ketidaktentuan juga amat tinggi. Seorang ilmuan Shariah menulis: - 8220 Considerando o caso dos contratos de cambio basicos, pode-se notar que o terceiro tipo de contrato em que a liquidacao de ambas as partes e adiada para uma data futura e proibida, de acordo com a grande maioria dos juristas por motivos De gharar excessivo. Futuros e antecipados em moedas sao exemplos desses contratos nos termos dos quais duas partes se tornam obrigadas a trocar moedas de dois paises diferentes a uma taxa conhecida no final de um periodo de tempo conhecido. Por exemplo, individuos A e B comprometem-se a trocar dolares americanos e Rupias indianas a taxa de 1: 22 apos um mes. Se o montante envolvido for 50 e A seja o comprador de dolares, entao, as obrigacoes de A e B sao fazer pagamentos de Rs1100 e 50, respectivamente, no final de um mes. O contrato e resolvido quando ambas as partes honram suas obrigacoes na data futura. Tradicionalmente, uma esmagadora maioria dos estudiosos da Sharia desaprovaram esses contratos por varios motivos. A proibicao aplica-se a todos os contratos em que as obrigacoes de ambas as partes sejam diferidas para uma data futura, incluindo contratos envolvendo troca de moedas. 8220 Keputusan Majlis Penasihat Shariah dunia bagi AAOIFI menyebut dalam fatwanya. 8220Futuras nao sao permitidas de acordo com a Shariah para assumir contratos de futuros, quer atraves da sua formacao ou negociacao8221 (Shariah Standard, hlm 356) f) Capital garantido (jaminan wang modal tidak lupus). Keistimewaan ini adalah tidak sah menurut SELURUH ULAMA EMPAT mazhab. Ini kerana dalam konsep Pelaburan Islam eang dikenali sebagai Mudarabah dan Musyarakah, tiada sebarang jaminan dari pengusaha bahawa modalnya terjamin. Menurut Mazhab Maliki dan Syafie menganggap kiranya terdapat dalam kontrak mana-mana pelaburan mudanza yang mana pihak pengurus menjamin bahawa modal tidak akan lupus walau apapun keadaan berlaku (samada akibat kelalaian atau tidak), maka aqad atau kontrak itu terBATAL. (Hashiyah Ad-Dusuqi, 5284 Mughni al-Muhtaj, As-Syarbini, 3419). Manakala menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, syarat seperti ini terbatal dan kontrak adalah sah (Bada8217 as-Sanai, al-Kasani, 5115 Al-Insaf, Al-Mardawi, 5313) Bagaimanapun pelaburan Swiss Mutual Fund ini sudah pasti lebih teruk lagi, kerana ia Langsung tidak menggunakan kontrak pelaburan yang diurus menurut Shariah. Pastinya kontrak pelaburan seperti ini adalah batal menurut empat mazhab dan segala keuntungan yang diterima adalah tidak sah. Menurut Shariah, hanya dua jenis jaminan modal di izinkan dalam aqad Mudarabah iaitu: - Jaminan modal dikembalikan jika pihak 8216mudarib8217 (pengurus pelaburan) mengkhinati mana-mana isi kontrak, kecuaian yang jelas dalam pengurusan dan yang sepertinya. Jaminan dari pihak ketiga dan bukannya pihak pengurus pelaburan (mudan) Malangnya, kedua-dua ini tidak termasuk dalam aqad pelaburan suico. G) Retorno Fixo Garantido: Ia tidak ubah seperti 8216Fixed Deposit8217. Deposito fixo adalah satu jenis pelaburan yang menjamin pulangan atau keuntungan dalam bentuk yang telah ditentukan secara pasti sejak awal lagi. Sebagai contoh, jika anda meletakkan duit pelaburan sebanyak RM 10.000 bagi tempoh 5 bulan, anda pasti akan diberi pulangan samada jumlah tertentu (seperti RM 5.000) atau kadar pulangan yang pasti (12) dari jumlah pelaburan anda. Ia telah sepakat seluruh ulama sebagai haram kerana Riba. Kaedah Fiqh menyebut. Al-Gunm Bi al-Gurmu (lucro e tomando risco) ertinya. 8220 (Bagi mendapatkan) Keuntungan (hasil pelaburan) mestilah dengan menhadapi risiko8221 (Algumas observacoes sobre a questao da RIBA e os desafios enfrentados pela Banca islamica, Ibrahim F I Shihata). Justeru sebarang pelaburan dengan jaminan pulangan adalah bertentangan dengan kaedah di atas tadi. Selain itu, sebarang pelaburan yang mempunyai elemen seperti ini adalah sebenarnya pinjaman dengan riba. Jaminan pulangan ini menjadikan ia berteraskan konsep pinjaman wang dengan faedah (interesse) yang dijamin. Ia adalah haram. H) 8220Equity8221 dan 8220commodities 8221: passinya apabila ia di urus secara konvensional, ia akan terlibat dengan unsur-unsur perjudian. I) Empresas pelaburan dalam syarikat-syarikat kukuh dengan jual beli saham. Sebarang syarikat yang ingin diletakkan duit pelaburan sepatutnya disemak dan disahkan terlebih dahulu oleh Painel Penasihat Shariah. Ia amat penting bagi menentukan samada syarikat itu menjalankan aktiviti yang menurut nilai Islam atau tidak. Apabila tiada sebarang panduan seperti Pelaburan Swiss ini, sudah tentu pelaburannya akan dibuat dalam apa jua syarikat, tidak kira yang terlibat dengan judi, arak, pelacuran dan lain-lain. Syarikat seperti ini sememangnya amat diminati kerana pulangannya lumyaan seperti genting di Malaysia. Bagi sebarang pelaburan di luar Negara, semua syarikat yang dilabur sepatutnya mesti disemak samada i diluluskan por Dow Jones Islamic atau tidak. SIla rujuk web dow jones islamica de investaaa atau djindexesmdsidxindex. cfmeventshowHome Kesimpulannya, AMAT SUKAR UNTUK SAYA menyokong keterlibatan Muculmano dalam pelaburan jenis ini, tiada satu pontuacao e muito distinto de Ditonjolkan diurus tadbir secara Islamik oleh Badan Pengurusan Pelaburan Swiss ini. Semuanya terlibat riba dan perjudian, maka semua untungnya samada riba atau tidak halal satu sen castigo, walaupun pulangan lumayan beratus ratus perato tetapi ia adalah haram. HARAM DAN HARAM. MANIS DI DUNIA, PAHIT DI BARZAKH DAN AKHIRAT. Keputusan-keputusan di atas adalah menurut keputusan Majlis Penasihat Shariah oleh Auditoria de auditoria Organizacao de auditoria para instituicoes islamicas atau Academia Fiqh Interna da OCI (Majma Fiqh Islami) yang dianggotai oleh ahli-ahli pakar Shariah sedunia. Hahahahaha Sory ustad machinewriter. Kalau hukum haram mmg org islam skrg ketinggalan dari segi ekonomi dunia. Entao rezeki depan mata kite sapu la. Kalau nak principal forex belajar keluar modal dan praktikal. Kalau principal xde ilmu boleh dikatakan judi. Kalau kite ade ilmu dan buat praktikal insyaallah allah maha mengetahui. Modal dah ribu2 keluar utk belajar forex ni. Pastu kite principal forex dengan mudah ustad media sosial keluarkan haram. Zaman para khalifah pon nak jatuhkan harap pon ssh ni senang2 morre ckp riba. Tang mana riba tu ustad oii dah keluar beribu duit pasto berdagang dalam forex boleh kata haram. Kalau ilmu x ckup jgn jadi ustad lagi. Meh nak habaq sket riba tu adalah tidak mengeluarkan modal tapi duit dapat kat poket. Paham btl2 riba tu. Sekian assalammualaikum Hahahahaha. Sory ustad machinewriter. Kalau hukum haram mmg org islam skrg ketinggalan dari segi ekonomi dunia. Entao rezeki depan mata kite sapu la. Kalau nak principal forex belajar keluar modal dan praktikal. Kalau principal xde ilmu boleh dikatakan judi. Kalau kite ade ilmu dan buat praktikal insyaallah allah maha mengetahui. Modal dah ribu2 keluar utk belajar forex ni. Pastu kite principal forex dengan mudah ustad media sosial keluarkan haram. Zaman para khalifah pon nak jatuhkan harap pon ssh ni senang2 morre ckp riba. Tang mana riba tu ustad oii dah keluar beribu duit pasto berdagang dalam forex boleh kata haram. Kalau ilmu x ckup jgn jadi ustad lagi. Meh nak habaq sket riba tu adalah tidak mengeluarkan modal tapi duit dapat kat poket. Paham btl2 riba tu. Sekian assalammualaikum Se os paises da comunidade muculmana tiverem uma boa estabilidade economica, como os EUA. GB, Euro, Japao. Etc e eu acredito que este forex trading sera All Halal. MAS, ja que hoje em dia a economia e controlada por esses paises, mesmo em nosso pais e controlado pelo CHINES, nem mesmo MALAYS ou ORANG MELAYU podem vencer todo o BILLONAIRE em nosso pais, que e o top ten, e dominado por todos esses CHINES ou nao MELAYU pessoas. ASSIM. Estamos ligados a um sistema economico que e controlado por nao muculmanos. MINHA PERGUNTA E como no mundo devemos evitar fazer negocios sem lidar com todas essas pessoas. E o maior instrumento economico do mundo. MESMO KWSP (que suponha que investir no investimento islamico nao pode faze-lo muito bem. Imagine 120 bilhoes de fundos a serem investidos em um sistema economico que e 100 islamicos, como disseram as pessoas do KWSP. Nao ha suficiente instrumento de investimento islamico no mercado Atualmente, nao temos muita escolha, mas para despejar alguns bilhoes de RM no sistema konvensional. AGORA FAZ-ME QUE UM PAKCIK DECENTE QUE RETIROU DO TRABALHO QUERIDO PARA IR PARA HAJI E SE SOMENTE TEM A SUA SALTA DE KWSP CUZ HE AINT AQUECIMENTO EM TABUNG HAJI. PODE UTILIZAR O DINHEIRO OU NAO. BUKAN KAH KITA NI DALAM DUNIA EKONOMI MODEN CANGGIH NI TERPAKSA BERJUAL BELI DENGAN ORG2 BUKAN ISLAM. NAO SABE SE MEUS OPPINOES E CRAPPY, MAS E O QUE EU TENHO EM MENTE. MEBE USTAZ. YR SALAR TAMBEM ESTADO PAGO POR O GOVERNO QUE NAO PODE INVESTIR EM UM INSTRUMENTO NAO ISLAMICO. PODE DENY QUE. NOSSO GOVERNMNT. A CLASSIFICACAO SANGUINEA PARA O BRIBERY AUMENTOU AGRADECIMENTOS AO POLITICO POR ISSO. - JUSTO DANDO MEUS PENSAMENTOS LAH. - ACREDITO QUANDO VEM AO DINHEIRO - DUIT PUNYA PASAL. A LL O SERBANO, LEBAI KOPIAH QUE VOCE TERRA TERCABUT LAA. VISTOAM MAIS POVOS COMO ESTE E SIMPLESMENTE GELENG KEPALA LAH. MEBE USTAZ NAO E UM DE ELES. SAO U. Jangan ingat semua yang berkaitan dengan forex tu haram. Sebenarnya ustaz zaharuddin sendiri ada cakap. Forex ni diumpamakan macam ayam. Pada umumnya forex ni HALAL..Tetapi instrumen-instrumen yang diperkenalkan seperti hedging dan sebagainya yang membuatkan dia jadi HARAM .. Dia berbeza kalau kita menjadi comerciante forex denza kita melaburkan duit dalam syarikat yang membuat perniagaan forex. Faham tak Kalau kita menjadi comerciante de forex, Sebagai contoh, ada syarikat forex yang menawarkan kita akaun, lepas tu kita masukkan duit, dalam masa dua tiga hari, kita yakin nilai euro akan naik, jadi kita pun jual..Itu HALAL. Ustaz zaharuddin sendiri tak cakap yang itu HARAM. Tapi yang ustaz Zaharuddin kata HARAM tu kalau kita invest duit kita dalam syarikat yang membuat perniagaan forex. Itu yang HARAM. Contohnya programa HYIP atau programa de investimento de alto rendimento ... Memorando Itu confirme haram..Sebab syarikat-syarikat konvensional memang langgar semua peraturan ISLAM..Tu yang jadi HARAM tu .. Kalau tak percaya tengok video ni. YoutubewatchvZ9ngYs1J5zw Saya harap semua orang faham termasuk ADMIN site MUSLIMKAYA ni. Asslaam o Aliku, eu sou do Paquistao e encontrei seu blog quando eu estava tentando procurar se HYIP programas contra o Isla ou nao. Tenho certeza de que voce deu uma boa informacao aqui, mas o problema e que eu nao entendi o idioma aqui: (E possivel que voce possa traduzir este blog para o ingles para que os participantes de outros paises tambem possam se beneficiar das informacoes aqui. Obrigado E Allah Hafiz Assalamualaikum, saya teringin nak tahulah ustz Zaharuddin ni simpan wang di mana ye. Masih bawah bantal lagi kut..sebab todos os bancos na Malasia principal forex. Inc bank islam e bank muamalat. Awat tak cukup pakar syariah ke kat bank2 situ Kesimpulannya bila ustaz tu sendiri yg terlibat dengan forex aktiviti tu terus halal..so kawan2 semua timbalah ilmu agama jgn tunggu pendapat atau pandangan ustaz2 sahaja kita pun mampu timbang sendiri. Tq laa. dah kita dengar pendapat-pendapat semua tuh, kita sedang timba ilmu Laa tuh. semua tuh ilmu. ape laa ko ni, lagipun ust dah cakap ade forex haram, ade harus. paham betul-betul. Kalau lah Islam boleh menguasai dunia ini, Insyaallah semua perniagaan akan halal, tapi tak tau bila akan be Rlaku. Bolehkah dijadikan alasan maslahah umat Islam is to the mengatakan perniagaan forex halal. Sepanjang yang saya tau tak ada corretor forex yang islamico 100. Bolehkah fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan dikiaskan dengan forex seperti harusnya hukum melabur dalam ASNB assalamualaikum. Betullah kata ustaz. Pening jugak nak membacanya pasal halal haram yang diterangkan. Tapi pastinya ustaz lebih memfokus kepada swiss chash yang popular tu. Dah tutup trocadilho. Berbalik kepada cerita halal haram forex nie. Saya ada terbaca tentang soal jawab hukum forex di surat khabar. Tak ingat le surat khabar mana. Tapi yang pastinya jawapan kepada persoalan tersebut membawa 2 jawapan. Satu halal dan satu haram. Yang haram ialah yang mana pelabur itu melaburkan sejumlah duitnya, kemudian tunggu hujung bulan. Dapat untung. Macam fix o deposito de contohnya. Tetap je keuntungannya. Yang ini orang Malasia kita memang suka. Manakala yang halal pula jawapan nya adalah jika wang itu dilaburkandiniagakan sendiri, ada untung dan rugi. Dilihat pagi dan petang membawa ke malam. Macam BSKL adaq saham syariah. Pelabur corretor direto ke tanpa ada orang tengah. Tapi yang nie rasanye duit belaka. Kita sibuk melihat dan mengkaji pagi petang, dengar berita yang oleh membawa spekulasi matawang sesebuah negara. Tapi saya bukanlah ustaz yang boleh menyatakan hukumnya secara terangan. Ustaz punye blog nie mungkin boleh buat kupasan lebih lanjut kot. Baru nak belajor forex. Klang Saya rasa amat kecewa apabila ramai mendakwah kita yang HANYA arif di bidang syariahhukum Islam membroi pandangan mereka ke atas isu - isu kewangan. Mengapakah ramai masih lagi ragu2 tentang melaburkan wang mereka Jika pelaburan yang dilakukan menerima keuntungan, kita boleh berzakat. Saya rasa sedih kerana kita harus menjadi pak turut kepada ustaz2 yang tidak ada pengetahuan tentang bidang kewangan. Kalau hati sudah jauh dari rahmat Allah, halal haram pun di layan sama. Benar hadith nabi tentang akhir zaman, manuscrito tidak peduli mana yg halal dan mana yg haram. Amat menyedihkn, kenapa tidak mementingkan akhirat. Dr. Zaharuddin tu pakar kewangan Islam. Jgn principal buta tuli tuduh ustaz yang takde pengetahuan ttg bidang kewangan. Semaquaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jgn terlalu kejar kemewasan sampai lupa halal haram. Dunia dh nk kiamat ni. Assalamualaikum. Bolehkah tuan terangkan mengenai Forex Spot yang dikatakan HALAL di sisi ISLAM ..Terima Kasih..Blog anda sesuai dijadikan pembelajaran mengenai ekonomi Islam. Semoga Allah SWT memberkati dan membimbing kita semua di dalam mencari rezeki yang halal dan direhai olehnya kerana sesungguhnya tiap2 makanan dan minuman Yang kita makan melalui hasil yang HARAM, maka nerakalah tempatnya .. Mengenai bab forex ini. Hukumnya HARAM. Kalau kita mengaji lebih sikit. Kita akan dapati Forex Exchange adalah HARAM. Dlm forex ini ada 3 benda yg kena ambil perhatian. 1. metodo 2. interesse 3. alavancagem 1. metodo OK, spot dibenarkan mas selain dari spot adalah haram 2. swap. Nao ha swap. Kira passar. Apenas intraday principal 3. Leverage tang sini sangkut. Tapi kalau nak principal juga kena pakai alavanca 1: 1. Baru hukumnya jadi HARUS. Hukumnya menjadi harus jika kita menepati ketiga-tiga syarat dibawah 1. Spot 2. Nao Swap 3. Alavancar 1: 1 Kalau ketiga-tiga syarat diatas tak dapat dipatuhi. Hukumnya HARAM Pandangan pertama: HARAM Hujjah mereka adalah seperti berikut: 8211 Mewajibkan pedagang berurusniaga melaluinya. Termasuk dalam kategori 8220 ((8220 Ini termasuk dalam larangan Nabi saw: 8211 Riba: Apabila berlaku situasi 8220cross over night8221 8211 Urusniaga forex umumnya tidak berlaku qabd syar8217ie. 8211 Kemudharatan ekonomi kepada pihak-pihak yang berurusan khususnya pedagang dan masyarakat umumnya. 8211 Pedagang menjual Sesuatu yang tidak dimiliki 8211 Urusniaga berdasarkan pergerakan harga yang menyerupai qimar. 8211 Melibatkan al-Ihtikar dan al-najash (. (Pandangan kedua: HARUS 8226 Jualbeli dilakukan pada hari yang sama 8226 Upah atau komisyen kepada plataforma tidak boleh melebihi ujrah al-mithl (1614 1615) (8226Keadaan jualbeli dipasaran ini (mercado de divisas) tidak mewujudkan kepentingan tertentu kepada salah satu pihak (8146Keadaan jualbeli dipasaran ini (mercado de divisas) tudak mewujudkan kepentingan tertentu kepada salah satu pyhak Yang berkontrak. 8226Qabd terlaksana dalam kontrak ini ialah qabd al-hu Kmi dengan adanya perlbagai urusan dan mekanisme tambahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Iltizam bil qard oleh plataforma de pihak kepada para pedagang. Ianya dianggap pinjaman jika pedagang menggunakanya. Pinjaman ini tidak melibatkan faedah. 8226Urusniaga melalui paltform terbahagi kepada dua jenis, pertama tidak melibatkan 8220cross over night8221 dan kedua melibatkan 8220cross over night8221. Kaedah pertama adalah diharuskan manakala kaedah kedua adalah tidak harus kerana melibatkan 8220cross durante a noite cobranca8221 yang merupakan faedah keatas pinjaman. Saya ada principal apatah, kawan ajak forex kot, tiap2 bulan dapat untung sama je, tetap. tapi kadang 2 ditunda berbelas hari, maksudnya tak dapat tarikh yang ditetapkan. adakah cara ini halal yang tiada swap ou comissao primeiro tahniah kepada sdr abu muaz di atas Pandangan n buah fikiran buat pencambahan ilmu di sini. saya bukannya arif sangat pasal forex ni cuma sedikit sebanyak saya ambil peduli gak sebab org dok tanya kat saya pasal benda nie. Sepanjang pembacaan serta pandangan saya hal forex ini juga seperti hukum feqh yang xdijelaskan secara nyata hukumnya secara qati39e dari quran, sunnah serta ijma39, akan senantiasa berubah-ubah dan mengikut keadaan semasa. saya ambil contoh tentang penggunaan kad kredit yang dibayar secara ansuran masih ada yang kena percentage, hypermarket supermarket yang dimiliki non-muslim (ada jual arak), pelaburan-pelaburan syarikat milik kerajaan yang masih gunakan konvensional sistem serta pelaburan n lain-lain lagi. tapi bukanlah saya nak sokong yg main forex 100 cuma kena amik perhatian juga apa yang telah dibincangkan secara semasa oleh ulama2 fiqh hari nie tentang halal haram yang boleh kita jauhi cuma sekarang bagaimana kita nak 39islam39kannya. sebab hari nie majoriti ekononmi dikuasai kapitalis hatta orang kaya di negara arab juga byk terlibat, inilah yang perlu kita fikirkan bagaimana nak memperbaiki keadaan hari nie seperti salah seorang yg beri komentar andai ekonomi dunia ini dikuasai orang islam yang berpegang teguh dengan quran n sunnah insyaallah semuanya ok. setakat ini sahaja maaf andai x kena Salam.. Terima kasih utk post yg informative nih. institusi kewangan Islam Assalammualaikum, dimana saya boleh dapatkan institusi kewangan Islam y menguruskan forex iniSaya baru sahaja dalam bidang forex ini. trade sendiri sahaja dgn menggunakan platform marketiva. Jgn pening2 ye..nak tahu. watsapp saya di 011 23607770.. dijamin selamat 100..tiada unsur riba. owner syarikat bumiputra islam.. Kesimulannya forex ni boleh ke x boleh tolong guna bahasa yang straight to the point la jgn belit2..kejap kata spot boleh, kejap kata foward xbleh. mana satu ni si Zaharudin tu tau ke x tau aku ada masuk AAOIFI tapi aku taip forex x keluar satu pun article pasal forex. betul ke tak betul apa si Zaharudin tun ckp Assalamualaikum. Saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai hukum bermain FOREX(tukaran matawang asing). Jikalau saya selaku orang awam, menjalankan aktiviti FOREX melalui syarikat BROKER seperti NorthFinance, FXCM, AvaFx, EasyForex, Marketiva atau sebagainya (boleh merujuk laman web Broker tersebut), adakah ianya diharuskan untuk makluman JAKIM, syarikat broker seperti yang dinyatakan ada menyediakan pelabagai jenis akaun. dan terdapat juga akaun quotfree overnight interestquot(akaun bebas faedah) untuk orang2 islam yang memohon. jadi, bagaimana hukum melakukan FOREX Ada yang saya dapati mengatakan ianya harus. ada yang mengatakan ianya haram. yang mana satu untuk orang-orang awam seperti saya patuhi untuk makluman, ramai rakyat malaysia khususnya yang beragama Islam telah melakukan aktiviti-aktiviti FOREX menerusi syarikat-syarikat Broker yang telah dinyatakan. saya mencadangkan agar JAKIM mengeluarkan suatu artikel untuk disebarkan ke masyarakat umum untuk menjelaskan perkara ini. syabas dan tahniah kerana JAKIM telah mengeluarkan artikel mengenai isu melabur dalam ASBASN. Diharapkan banyak lagi artikel-artikel yang menyentuh soal ekonomi untuk mengeluarkan masyarakat Islam daripada was-was. Nota: soalan saya ini bukan merujuk kepada aktiviti FOREX yang dilankan oleh Bank, tetapi merujuk kepada individu-individu (masyarakat awam) yang menjalankan aktiviti-aktiviti FOREX melalui syarikat BROKER FOREX seperti yang dinyatakan secara bersendirian. sekian, terima kasih. website: NorthFinance: northfiance FXCM: fxcm Markrtiva: marketiva AvaFx: avafx Jawapan Pertukaran wang dengan wang seperti yang terdapat pada urusniaga dalam perniagaan pasaran mata wang (forex trading) adalah mengandungi unsur riba. Kedudukan nilai mata wang dalam pasaran pula adalah tidak tetap dan boleh berubah bila-bila masa sahaja. Keadaan sebegini boleh dikategorikan sebagai satu penipuan kepada pihak yang menyertainya. Perniagaan dalam pasaran mata wang seumpama ini berlaku tidak dalam satu majlis tetapi jika sebaliknya adalah harus seumpama money changer kerana telah ditetapkan harganya. Oleh itu, penyertaan pelaburan dalam pasaran mata wang (forex trading) hukumnya tidak halal kerana mengandungi unsur riba. JAKIM berterima kasih di atas cadangan tersebut dan JAKIM akan sentiasa memberi penjelasan dan kefahaman tentang ekonomi Islam kepada masyarakat di luar sana. quot (Sumber. islamgrid. gov. my) Projek IslamGRID adalah projek kerjasama terutamanya antara MAMPU dan JAKIM (sebagai pemilik) yang mana kedua-duanya di bawah Jabatan Perdana Menteri dan beberapa agensi lain seperti MOSTI Ini adalah hasil carian yang saya dapat melalui laman web islamgrid. gov. my (Projek IslamGRID adalah projek kerjasama terutamanya antara MAMPU dan JAKIM (sebagai pemilik) yang mana kedua-duanya di bawah Jabatan Perdana Menteri dan beberapa agensi lain seperti MOSTI).Timbang-timbang lah Soalan. Assalamualaikum. Saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai hukum bermain FOREX(tukaran matawang asing). Jikalau saya selaku orang awam, menjalankan aktiviti FOREX melalui syarikat BROKER seperti NorthFinance, FXCM, AvaFx, EasyForex, Marketiva atau sebagainya (boleh merujuk laman web Broker tersebut) adakah ianya diharuskan untuk makluman JAKIM, syarikat broker seperti yang dinyatakan ada menyediakan pelabagai jenis akaun. dan terdapat juga akaun quotfree overnight interestquot(akaun bebas faedah) untuk orang2 islam yang memohon. jadi, bagaimana hukum melakukan FOREX Ada yang saya dapati mengatakan ianya harus. ada yang mengatakan ianya haram. yang mana satu untuk orang-orang awam seperti saya patuhi untuk makluman, ramai rakyat malaysia khususnya yang beragama Islam telah melakukan aktiviti-aktiviti FOREX menerusi syarikat-syarikat Broker yang telah dinyatakan. Jawapan IslamGRID : Pertukaran wang dengan wang seperti yang terdapat pada urusniaga dalam perniagaan pasaran mata wang (forex trading) adalah mengandungi unsur riba. Kedudukan nilai mata wang dalam pasaran pula adalah tidak tetap dan boleh berubah bila-bila masa sahaja. Keadaan sebegini boleh dikategorikan sebagai satu penipuan kepada pihak yang menyertainya. Perniagaan dalam pasaran mata wang seumpama ini berlaku tidak dalam satu majlis tetapi jika sebaliknya adalah harus seumpama money changer kerana telah ditetapkan harganya. Oleh itu, penyertaan pelaburan dalam pasaran mata wang (forex trading) hukumnya tidak halal kerana mengandungi unsur riba. JAKIM berterima kasih di atas cadangan tersebut dan JAKIM akan sentiasa memberi penjelasan dan kefahaman tentang ekonomi Islam kepada masyarakat di luar sana. quot salam, saya bru nk mempelajari forex dan saham nie..setelah bce atikel2 nie sy jadi confius..ape solution nye Pelaburan forex ni ade yg haram dan ade yg harus. pelaburan forex yg sy join ni. halal di sisi hukum dan tiada unsur riba. whatsapptelegrm di 011 23607770 segala persoalan anda akan terjawab. Kepada anonymous, sebenarnya ada banyak lagi alternatif lain kepada pelaburan dan cara2 buat duit yang halal. Nak atau tak je. Nak kata FOREX boleh buat duit cepat, tak semestinya. Ada jugak orang yang rugi bila main FOREX.. Antara alternatif lain buat duit cepat dan halal ialah, 1. Main Futures (Crude Palm Oil Index Syariah) 2. Main saham yang patuh syariah 3. Main Indeks saham syariah Cara main yang di atas ni suma sama macam main FOREX. So ilmu yang ada tu mmg boleh pakai dan yang pasti halal. Yang penting kena ada usaha dan rajin untuk tambah ilmu.. bukan ke main futures haram berdasarkan artikel di atas.. quotKeputusan Majlis Penasihat Shariah dunia bagi AAOIFI menyebut dalam fatwanya. 8220Futures is not permitted according to the Shariah to undertakes futures contracts either through their formation or trading8221 (Shariah Standard, hlm 356)quot FCPO telah disahkan patuh syariah oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Ada sebab-sebabnya ia diharuskan. Boleh rujuk website Bursa Malaysia. for me ianya adalah halal dan ada juga part2 nya yang haram contoh bermain secara headging(jual dan beli pada masa yg sama dimana system headging biasanya digunakan dan diperkenalkan bangsa yahudi. bermain secara headging memang untuk rugi amat nipis. swaproll over dimana bila trade yang saya buat tidak kena atau reach my take profit dlm masa sehari ianya sama seperti interset untuk perniagaan saya. apa saya perlu lakukan dlm masa sebulan saya kira semua sekali swaprollover dan gunakan duit poket saya sendiri hantar atau sedekah kan ke pejabat baitulmal dan lain nyaquotini adalah interest untuk perniagaan sayaquot inilah umat akhir zaman, orang2 bijak agama ditolak, lepastu buat tafsiran sendiri, astagfirulahalazim.. betul tu, setuju. Apabila mata hati digelapkan dengan wang, agama dan ilmuwan dipersalahkan. Ustaz itu pakar kewangan syariah, ilmu beliau jauh lagi banyak dari kita, tapi mereka sewenang wenangnya menolak dan melakukan tafsiran sendiri. Semoga kita sentiasa dikurniakan rahmat dan petunjuk dari Allah. Ingatlah, kita mahu yang berkat walaupun sedikit, jauhi shubhah. kepada hamba Allah, apakah penolakan kepada orang bijak agama ini di buat secara total Adakah dalam semua perkara orang bijak agama ini betul sehingga pendapat mereka menjadi fatwa yang tak boleh tidak mesti diikuti sedangkan kalau kita lihat di malaysia hukum pelaburan ASN dan ASB pun berbeza diantara pendapat majlis fatwa Kebangsaan dengan orang bijak agam yang lain. Orang bijak agama pun ada masa silap dalam memberikan pendapat kerana mereka tidak mengetahui dengan mendalam mengenai bidang yang bersangkutan dengan pendapat yang diberikan ataupun mungkin kerana tersalah faham mengenai istilah yang digunakan contohnya pernah seorang ulama menyatakan anjing laut adalah najis berat sama seperti anjing mohon utamakan logik dari emosi bila keluarkan pendapar, saya menghormati UZAR kerana beliau membuat homework sebelum memberi pendapat Kepada anonymous. Sesungguhnya bukan senang bagi seorang ulama untuk keluarkan fatwa haram atau halal. Terutamanya dalam bab muamalat sebab ia adalah sangat luas. Dalam bab muamalat, usul fiqh menyatakan pada dasarnya semua perkara adalah harus melainkan ada dalil yang mengatakan sebaliknya. Oleh itu saya pasti pihak ulamak telah membuat kajian yang sangat mendalam sebelum mengharuskan atau mengharamkan sesuatu perkara. Oleh itu tidak perlulah disangkal lagi melainkan jika anda mempunyai hujah anda yang lebih kukuh. Wallahualam. Wassalam. hujah2 yg mengatakan forex itu haram kebanyakkannya sgt2 tidak tepat jauh lari dari realiti sebenar dunia forex. ini kerana: 1. pergerakan matawang dapat diramalkan jauh lebih baik dengan menggunakan ilmu saham chart jika berbanding saham yang yg dikatakan halal. Maka isu quotKedudukan nilai mata wang dalam pasaran pula adalah tidak tetap dan boleh berubah bila-bila masa sahaja. quot tidak wujud disini kerana bleh dikesan bila2 masa. Kedudukan saham dalam pasaran juga adalah jauh lebih tidak tetap dan boleh berubah bila-bila masa sahaja, tapi saham dihalalkan, forex diharamkan. 2. pergerakan matawang teramat susah untuk dimanupulate berbanding saham yg dikatakan halalkan. hanya bank2 besar tahap raksaksa sahaja boleh melonjakkn harga atau menurunkan nilai matawang. namum penurunan dan kenaikan nilai oleh bank2 ini bukan satu masalah untuk quotdifollowquot oleh trader2 kecil di mesia melalui ilmu membaca chart. jika saham, kenaikan nilainya senang2 boleh dimainkn oleh bank2 kat mesia nie dan yg pastinya ikan2 bilis (para2 trader saham individu) semua tu adalah makan si ikan2 jerung (bank2). malah saham2 sgt terdedah kepada kabar2 angin spekulasi di trading floor. tp tapi saham dihalalkan, forex diharamkan. banyak lagi hujah2 yg mengatakan forex ini diharamkan, tetapi kebanyakkannya adalah sgt2 tidak tepat dengan realiti sebenar. yg pastinya, ia akan menjadi harus apabila trader2 forex ini dikenakan cukai oleh kerajaan mesia. Salam, Dear Shany, Allah itu Maha kaya dan limpah kurniaNya di dunia ini sangat luas untuk diterokai. Kenapa harus keadaan economy dunia kini yang dengan gelojoh dikuasai orang bukan Islam disalahkan. Biarkan mereka dengan sistem ecomoni mereka yang batil dan bergelombang dengan riba39 sedang mereka kelak akan menerima balasan yang setimpal dari Allah. Adakah kita sebagai orang Islam, mahu mengikuti gerak langkah kebatilan mereka dan putus asa dari terus mencari Rahmat Allah, sedangkan dari Allah sahajalah datangnya segala rezeki Kalau kita sangat pentingkan duit dan material, janganlah kita 39generalize39kan untuk org lain. Kalau tak ada hal yang baik untuk dikatakan, adalah lebih baik kita diam dari terus dibebani dengan dosa yang kita tak akan mampu menanggungnya. wasallam isu halal haram forex ni payah nak cakap le, sebab kita xde ulama yang betul2 pakar dalam ekonomi. harap2 pasni akan ada ramai ulamak yang pakai ekonomi, contoh. 10 tahun dulu, kat malaysia, sebelum ada takaful, wakil insuran, orang islam antara yang kaya atau penyumbang hasil samaada zakat ataupun cukai, telah di fatwakan insuran tu haram, dalampada masa tu semua org islam yang jadi agen insuran berhenti jadi agen, padahal kat situ hasil pendapatan nya, terpaksa bekerja kilang, mekanik, dengan pendapatan yang x mampu untuk menyara keluarga, perceraian terjadi, tersisih keluarga, di hina jadi miskin, merempat, atas sebab menfatwakan HARAM insuran, orang bukan islam pula yang menopololi insuran atau ekonomi di malaysia, lepas 10tahunberikut baru wujudnya takaful, bukan ke rugi, orang islam sebelum tu ber ekonomi, tapi kita lambat ber ekonomi skg ni. sepatutnya sebelum menfatwakan haram, cari alternatif bagai mana untuk menjadikan benda tu halal, cth seperti insuran ke takaful, secara x langsung kita org islam ber ekonomi. nak main saham plak lagi susah, main klu nak untung terpaksa dengar speculate, speculate tu plak haram, di katakan forex ni lebih spekulasi pun tidak juga, saham lagi menjurus spekulasi. ada pendapat ulama, contoh kita ini org kaya. yang mempunya wang 30 bilion, terdapat 3 bank islam di malaysia, yang hanya mampu menerima deposit 15 bilion, yang balance 15 bilion lagi BOLEH di simpan di bank konvensional yang selama mana x de bank2 islam yang mampu menerima deposit tersebut, jika terdapat bank islam yang baru atau bank islam yang sedia ada mampu menerima deposit tersebut, maka wajib kita simpan di bank islam tersebut. bile bace semula pos2 ni..pening pon ade..geram pon ade..isu ni xpenah abes..da bertahun2 da.. kejap kata harus..kejap kata haram..mn 1 tah yg btolnyer..pada yg bijak2 agama ni..tolongla capai kata sepakat..andaikata ianya haram..keluarkn kenyataan dan fatwa supaya ianya jelas pd org2 awam.. same gak isunya ngan ASB atau ASN..sesetengah negeri kata harus..sesetengahnye kata haram..nape ianya xdiselaraskn adakah terlalu sukar utk ddk bermuzakarah dan mencapai kata sepakat tolong la satukan hati..jgn biarkan org2 awam ni terumbang ambing dlm hukum2 berkenaan Islam.. Jika ada dua fatwa, boleh lah ikut mana-mana yang anda rasa paling kuat. Tiada salahnya di situ. Tapi kalau hanya ada satu fatwa sahaja, maka saya berharap kita dapat ikut fatwa yang satu itu.. This comment has been removed by the author. kepada anonymous bukan senang seseorang ulama nak keluarkan fatwa. perlukan kajian yang sangt mendalam. kalau anda hendak menafikan segal2 galanya. jadi lah ulama. kepada jihad kecil kalau iktkan mulut quotisu halal haram forex ni payah nak cakap le, sebab kita xde ulama yang betul2 pakar dalam ekonomi. harap2 pasni akan ada ramai ulamak yang pakai ekonomi, quot memang senang untuk cakap quotsemoga ada ulamak yang pakar ekonomiquot ustaz zaharudin seorang pakai ekonomi pon korang xboleh nak hormat dan percaya. apatah lagi 10 ulama. cer suruh anak en belajar dan jadi seorang ulama. boleh ke x so dengan ade yang seorang nie UZAR. dia bukan buat fatwa seorang diri. kajian dia bersama dengan syeikh terkemuka dunia. UZAR nie dapat PHD dalam bidang PhD, Syariah amp Islamic Finance, Univ of Wales, United Kingdom. x pakar lagi ke. ermm xtau lah dengan en jihad kecil. nak tau lagi biodata dia. jom baca sini zaharuddinprofile. html so disini saya bukan balas ni untuk nyatak forex halal atau haram. tapi nak tekankan untuk kita menghormati seorang pkar ekonomi yang ada. tu je bagi saya apabila ulama kata HARAM dan FATWA mengatakan HARAM JADI ikut shj apa yang dikeluarkan kalau apa yang anda lakukan tidak bercanggah dengan cerita dalam fatwa ni lakukan saje. baca disini e-fatwa. gov. myfatwa-kebangsaanhukum-perdagangan-pertukaran-matawang-asing-oleh-individu-secara-lani-individual-sp kelakar la pulak dgn kenyataan tuan ni. kat mn yg sy menafikn segala2 nyasy hanye minta dptkn kata sepakat..sbb ianya ade 2 hukum..kalo 1 hukum, lain la cite.. lg satu..sbb menghormati la kami tanyakn dgn cara baik..tp kalo xbole terima jugak xtau la nk ckp cmne..secara jujur, sbg org awam..sy sering keliru ngan keputusan yg dibuat.. kita ni dikurniakn akal dan fikiran..so rasenye xsalah utk kita mencari kebenaran punca-punca terjadinya sesuatu hukum. jgnla cepat melenting bila ditanya.. so sy tny tuan..tuan pegang hukum ape terhadap ASB dan ASNharamharus Mencari sebuah kebenaran itu wajib hukumnya, jadi selama suatu hukum belum ada solusi meski harus dikaji dan dicari jawabannya. Sikap menyerah dan pesimis adalah sikap yang tidak mampu dan termasuk kedalam golongan hamba Allah yang berputus Asa. kepada Admin sukro kasironn,,juga teman-teman semua, semoga akan ditemukan titik temu dan solusi yang akurat dan barokah. amiin Saya pun jadi keliru dengan semua ini, forex terdapat beberapa jenis yang mana ada yang diharuskan dan ada yang diharamkan. contohnya SPOT forex yang dibolehkan. forex tidak bergantung pada nasib semata-mata tetapi memerlukan knowledge untuk menganalisa market sebelum pelabur forex melakukan trading. Saya tertarik dengan comment saudara mengenai hukum merokok, malah saya telah membaca fatwa mengenainya di e-fatwa yang mana muzakarah telah memutuskan bahawa hukum merokok adalah haram dari pandangan Islam. Tetapi masih ramai lagi yang merokok. Siapalah saya untuk mempersoalkan tentang hukum hakam yang diputuskan, apatah lagi memberikan hujah2 mengenainya. Terus terang, saya masih keliru tentang isu forex ini. so disini saya bukan balas ni untuk nyatak forex halal atau haram. tapi nak tekankan untuk kita menghormati seorang pkar ekonomi yang ada. tu je bagi saya apabila ulama kata HARAM dan FATWA mengatakan HARAM JADI ikut shj apa yang dikeluarkan kalau apa yang anda lakukan tidak bercanggah dengan cerita dalam fatwa ni lakukan saje. baca disini e-fatwa. gov. myfatwa-kebangsaanhukum-perdagangan-pertukaran-matawang-asing-oleh-individu-secara-lani-individual-sp bagi pendapat sy yg dhaif ni.. sepatutnye xwujud 2 fatwa yg berbeza dlm negara yg sama..satu mengharuskn..satu mengharamkn.. bile wujudnye begini..nmpk sgt xde muafakat sesama mereka..dan hukum hakam akan diambil remeh..bkn sbb org xnk ikut, tp satu pihak akn ckp quotaku ikut fatwa harus..so halalquot.. satu pihak lg kataquot ikut ko la..tu haram..bg anak bini mkn hasil haramquot. so ape rs kite kalo kite ditempat tu yer kami sedar kami dhaif dlm bab2 agama ni..tp siapa yg patut guide kami sekiranye pihak yg mengeluarkn hukum sendri xde muafakat.. bagaimana nk percaya jgn biarkan kami yg dhaif ni terumbang ambing dlm 2 keputusan yg berbeza.. Bagi aku. nak teruskn trade forex atau tak itu terpulang kepada peribadi masing2, sedangkan yg jelas di haramkn Allah SWT seperti arak, judi dan zina pun masih ada umat Islam yg buat. Mmg takdinafikan, susah nk cari broker yg betul2 islamic, begitu juga dgn institusi2 kewangan dinegara kita. Boleh jamin ke 100 islamic dan bebas dr riba Boleh jamin ke mereka tak terlibat dgn pelaburan2 yg tak terlibat dan 100 bersih dr riba Hidup kita sekarang ni pun dikelilingi riba. beli kereta, beli motor, beli tv, dan apa sj yg kita berhutang mmg tak terlepas dr riba. Think guys..if forex is haraam, - how about the millions of muslim money changer (most of them are indian muslim in Malaysia but not sure in other country) make a honest living and as their main source of income. - how about the stock trading that we have been doing it since for more than 30 years (if im not mistaken maybe longer than that) as the forex is not as much different from that. - how about buying things or stuff online (we pay the money for the things and wait it to reach our home several days later). - how about the concept of paper money (whole worlds used it) where its values are nothing but it used in all countries where the values are based on the gold stock that kept in their country per kapita. (Only USA the only country in the world that print their money as they like and their dollar are not based on the gold and the world cant say anything about it). Obrigado. Anyone who want to discuss it further please go ahead. Salam. setiap perkara itu berbeza cara kita menilai dan melihatnya. tidak boleh satu-satu hukum itu pukul rata guna pakai untuk yang lain. dalam bab ini dalilnya ialah apabila berlaku urusniaga sesama barangan ribawi yang sama jenis, transaction mestilah on the spot. ini tidak berlaku dalam forex trading yg membolehkan kita open position forex lama2. SEMOGA ALLAH MERAHMATI KITA, UMAT YANG DIHUJUNG AKHIR ZAMAN, WANG TELAH DIDAHULUKAN DEMI KEPENTINGAN HIDUP DAN NAFSU, MANUSIA TIADA LAGI PENTINGKAN PENCARIAN TENTANG ASAS ILMU AGAMA, AL-QURAN DAN SUNNAH, MENOLAK DAN MENUNDING JARI KE ARAH ORANG LAIN TERUTAMA ULAMA AGAMA YANG TELAH ALLAH TURUNKAN ILMU UNTUK MENASIHATKAN MANUSIA ISLAM YANG LAIN. NAUZUBILLAH. SEMOGA ALLAH MELINDUNGI DIRIKU amp ANAK-ANAK DAN KELUARGAKU JAUH DARI KEPENTINGAN DUIT YANG MELALAIKAN. YA ALLAH AMPUNKANLAH MEREKA YANG JAHIL DAN BERILAH MEREKA ILMU DAN HIDAYAH MU MOGA AKU DAN MEREKA DITEMPATKAN DI TEMPAT ORANG-ORANG YANG BERIMAN. AMIN. Apabila Ulama telah mengeluarkan fatwa maka yang terbaik adalah patuh dan taat. Elakkan Syubahah. Contohi saya. Dahulu sebelum fatwa dikeluarkan saya sememangnya kaya raya dan untung beribu sebulan atas pelaburan forex. Namun setelah fatwa keluar saya terduduk dan terkejut dan beristikharah pada Allah Taala. Keputusannya saya berhenti. Alhamdulillah sekarang Allah beri rezeki daripada pintu yang lain. Biarlah sedikit asalkan berkat. MasyaAllah. Terpulang pada setiap individu. Anda boleh mereka 1000 alasan untuk mengatakan yang ianya halal. Jalan ke syurga itu penuh ranjau dan duri manakala jalan ke neraka itu penuh dengan kesedapan dan kelazatan. MEMOHON PINJAMAN ANDA Adakah anda seorang ahli perniagaan atau perempuan Adakah anda dalam mana-mana tekanan kewangan adakah anda memerlukan Wang untuk memulakan perniagaan anda sendiri Adakah anda mempunyai pendapatan yang rendah dan sukar untuk mendapatkan pinjaman daripada bank-bank tempatan dan institusi kewangan lain Jawapan ada di sana, Michellen Haward Firma Pinjaman adalah jawapan untuk menawarkan apa-apa jenis pinjaman kepada orang ramai atau sesiapa dalam nees bantuan kewangan. Kami memberikan pinjaman pada kadar 2 kadar faedah kepada individu, firma-firma dan syarikat-syarikat di bawah syarat-syarat yang jelas dan mudah. hubungi kami hari ini melalui e-mel di michellenhawardloansgmail Nota: Semua pemohon perlu berada di atas 18 tahun Hati-hati di sini. Tidak ada yang dapat membantu Anda di sini atau bahkan menyarankan bagaimana Anda bebas untuk mendapatkan bantuan keuangan. Setiap jawaban dari pemberi pinjaman kredit atas pertanyaan Anda, Anda harus mengabaikan, karena Mereka Apakah Penipuan. penipuan yang nyata. saya adalah korban yang saya robek Ribuan dolar. baik terima kasih Tuhan untuk saudara Kristen yang dimaksud saya untuk sebuah organisasi pinjaman yang dibentuk oleh beberapa Ibu Clara, claraloansfinancier. Mereka membuat hidup saya yang berharga dan memberikannya makna. Ketika adik memberiku semata-mata untuk Untuk kontak lebih lanjut, saya menghubungi dia. Mereka menyetujui pinjaman sebesar 75.000,00 USD dan dalam 48 jam setelah bertemu semata-mata untuk orang lanjut Untuk melawan persyaratan, pinjaman saya disimpan di rekening bank saya tanpa agunan. Saya akan menyesal Total hidupku, Karena pada titik waktu saya hanya bercerai ayah dari anak saya, dan anak saya (Ridwan) dihadapkan dengan situasi hidup dan mati. Jangan ragu untuk menghubungi via Email: Claraloansfinancier. Untuk pertanyaan lebih lanjut. hubungi saya via: Yunitanurudeengmail Halo Setiap Satu, nama saya Dwiokta Septiani am dari Indonesia, saya dengan cepat ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan seluruh Indonesia yang mencari pinjaman di internet sangat berhati-hati untuk tidak jatuh di tangan scammers dan fraudstars, ada banyak pemberi pinjaman kredit palsu di sini di internet dan beberapa dari mereka adalah asli, saya ingin meluncur kesaksian tentang bagaimana Tuhan menuntun saya untuk pemberi pinjaman dan pinjaman nyata genue yang telah mengubah hidup saya rahmat rumput, setelah saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman kredit di sini di internet, saya kehilangan banyak uang untuk membayar biaya pendaftaran, isurance, pajak, dan setelah pembayaran saya masih tidak mendapatkan pinjaman saya. Setelah berbulan-bulan mencoba untuk mendapatkan pinjaman di internet dan scammed beberapa kali uang tanpa mendapatkan pinjaman dari perusahaan mereka sehingga saya menjadi begitu putus asa dalam mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman kredit genue online yang tidak akan meningkatkan rasa sakit saya, jadi saya memutuskan untuk menghubungi seorang teman saya yang baru-baru mendapat pinjaman online, kita membahas kesimpulan kita tentang masalah dan dia mengatakan kepada saya tentang seorang wanita yang disebut Mrs Anita Charles yang merupakan CEO dari Anita Charles Pinjaman Perusahaan. Jadi saya diterapkan untuk jumlah pinjaman (Rp430,000,000) dengan tingkat bunga rendah dari 2, tidak mengurus usia saya, karena saya mengatakan kepadanya apa yang saya ingin menggunakan uang itu untuk membangun bisnis dan pinjaman saya disetujui dengan mudah tanpa stres dan semua persiapan yang dilakukan pada transfer kredit dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pendaftaran pinjaman, itu disimpan ke bank dan mimpi saya datang melalui. Jadi saya ingin saran yang membutuhkan genue pinjaman cepat memanggilnya sekarang email di anitacharlesloancompanygmail. dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati dia untuk hal-hal baik yang telah dilakukan dalam hidup saya. Anda juga dapat menghubungi saya di septianidwioktagmail untuk info lebih lanjut. bagi saya mana yang rasa was-was dengan perniagaan forex ni boleh abaikan dan buat perniagaan lain..tapi mana yang ok just teruskan sahaja..forex ni banyak pencangahan pendapat..ikhlas Jejaka penyu ps: kpd sesiapa yang sedang mencari maklumat tentang forex sila la lawat blog saya di sini forex malaysia. semoga ianya bermanfaat kepada anda semua. Rebat FBS TERBESAR 8211 Dapatkan pengembalian rebat atau komisi hingga 70 dari setiap transaksi yang anda lakukan baik perda maupun lucro, bergabung sekarang juga dengan kami trading forex fbsasian ----------------- Kelebihan Broker Forex FBS 1. FBS MEMBERIKAN BONUS DEPOSITO HINGGA 100 SETIAP DEPOSITO ANDA 2. FBS MEMBERIKAN BONUS 5 USD HADIAH PEMBUKAAN AKUN 3. SPREAD FBS 0 UNTUK AKUN ZERO SPREAD 4. GARANSI KEHILANGAN DANA DEPOSIT HINGGA 100 5. DEPOSITO DAN PENARIKAN DANA MELALUI BANL LOKAL Indonesia dan Banyak lagi, yang, lainya, Buka, akun, anda, di, fbsasian. ----------------- Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui: Tlp. 085364558922 BBM. fbs2009 kalau was wasa haram la tu. kalau yakin halal, just go on. itupun kena main sindiri, syaratnya spot basis, no swap dsbnya. klu syarikat yg main kan mesti ada perasaan was was. biasalah syaitan nirrajim sentiasa akan bisik dekat anak adam sampai qiamat. Bonus recebido e devolvido por um bonus Duracao da estadia: 123 dias atras Anda Total bonus sebesar 123 Bonus bisa dipakai untuk trading selama 7 hari kerja dari bonus masuk ke akun Lucro Anda tidak terbatas Anda bisa dapat bonus tanpa butuh verifikasi dan notificikasi Tertarik. Coba ikuti link ini Selanjutnya jika anda membuka akun sekarang, dan mungkin saja Anda akan